Zakladanie spoločností

Založenie SRO za akciovú cenu 259,- EUR!

Akciová cena platí pre klientov, ktorí si objednajú služby založenia SRO cez internet prostredníctvom vyplnenia online formulára.

Postup pre založenie SRO online:
1) vyplňte online formulár pre založenie SRO. Odoslaním online formulára sa Vaša objednávka stáva záväznou.
2) po obdržaní formulára Vám obratom zašleme faktúru k úhrade.
3) po pripísaní úhrady na náš účet Vám obratom zašleme na podpis listiny k založeniu SRO. Klient listiny musí podpísať a overiť na matrike alebo notárskom úrade.
4) podpísané a overené listiny nám odošlite späť poštou na našu adresu alebo elektronicky vo formáte pdf.
5) o ostatné sa už postará naša spoločnosť - vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení na príslušnom živnostenskom úrade a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Po zápise spoločnosti do obchodného registra Vám celú dokumentáciu spoločnosti, vrátane výpisu z obchodného registra odošleme späť na Vašu adresu.

Realizácia zápisu spoločnosti do OR: cca 10-14 pracovných dní od doručenia podpísaných listín na adresu našej spoločnosti.

Akciová cena za zloženie SRO zahŕňa:
- ľubovoľný počet voľných živností
- zastupovanie klienta na úradoch (živnostenský úrad, obchodný register)
- poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
- spracovanie žiadosti o udelenie súhlasu pre príslušný Daňový úrad ( klient si zabezpečí doručenie na Daňový úrad a následne vyzdvihnutie z Daňového úradu)
- registrácia spoločnosti na daň z príjmu (šedá kartička DIČ)

V cene nie je zahrnuté:
- poplatky za viazané (alebo remeselné) živnosti: 7,50,- EUR / živnosť
- poplatky za overenie listín (notár alebo matrika)
- konzultácie k založeniu spoločnosti

Chcem objednať založenie spoločnosti on-line

Zakladanie novej spoločnosti je pomerne náročný proces, ktorý vyžaduje vybavenie mnohých formalít, určité vedomosti z danej problematiky a značnú dávku trpezlivosti.

PREMIUM Consulting ponúka svojim klientom pomocnú ruku pri zakladaní novej spoločnosti. Vďaka našim bohatým skúsenostiam bude zakladanie Vašej novej spoločnosti bezproblémovou záležitosťou.

Zárukou kvality je aj množstvo spokojných klientov.

S.R.O.Založiť spoločnosť s ručením obmedzenýmCena od: 299€

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Táto varianta obsahuje založenie spoločnosti na kľúč, bez aktívnej participácie klienta. Zabezpečujeme kompletný kontakt s úradmi a vybavenie všetkých formalít. Zároveň zahŕňa poradenstvo a konzultácie k založeniu spoločnosti, poradenstvo k predmetom podnikania v potrebnom rozsahu. Po skončení celého procesu zakladania spoločnosti od nás dostanete všetky formálne náležitosti potrebné k Vašej spoločnosti a možte okamžite začať podnikať.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným od nás dostávate:

A.S.Založiť akciovú spoločnosťCena od: 1099€

Akciová spoločnosť

Táto varianta obsahuje založenie spoločnosti na kľúč, bez aktívnej participácie klienta. Zabezpečujeme kompletný kontakt s úradmi a vybavenie všetkých formalít. Zároveň Vám poskytneme poradenstvo a konzultácie k založeniu spoločnosti, poradenstvo k predmetom podnikania v potrebnom rozsahu. Po skončení celého procesu zakladania spoločnosti od nás dostanete všetky formálne náležitosti potrebné k Vašej spoločnosti a môžte okamžite začať podnikať.

Pri zakladaní akciovej spoločnosti od nás dostávate:

SEZaložiť Európsku spoločnosťCena na vyžiadanie

Európska spoločnosť SE

Európska spoločnosť (societas europaea) Pojem Európska spoločnosť (societas europaea), skrátene „SE“ je relatívne novou právnou formou podnikania postavenou na práve Európskeho spoločenstva, ktorú môžu využívať aj slovenské subjekty. Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť Európskej spoločnosti presúvať sídlo v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti. Jej prínosom je predovšetkým zjednodušenie voľného pohybu kapitálu v rámci celej Európskej únie.

Pri zakladaní Európskej spoločnostiod nás dostávate:

Kontaktujte nás