READY-MADE spoločnosti

Ponúkame spoločnosti registrované na DPH. Kontaktujte nás pre aktuálnu ponuku.

Klienti, ktorí potrebujú začať podnikať okamžite a nechcú prechádzať procesom zakladania novej spoločnosti majú možnosť zakúpiť už existujúcu spoločnosť, tzv. READY-MADE.

Pri kúpe existujúcej spoločnosti môžete podnikať v podstate ihneď po podpise potrebných dokumentov na prevod 100% obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Po tomto úkone sa stávate novým majiteľom a konateľom spoločnosti, čiže ju vlastníte a môžete za ňu okamžite konať.

Zárukou kvality je aj množstvo spokojných klientov.

Pri READY-MADE spoločnostiach garantujeme, že:

Všetky spoločnosti sú pripravené na prevod a môžu byť Vaše už behom niekoľkých hodín!

Ponuka ready-made spoločností

Názov spoločnosti Krajina IČO Deň zápisu do OR SR DPH Cena Rezervácia
Kamupani s. r. o. SR 52 358 640 nie 444 € Rezervovať
Orinasa s. r. o. SR 52 359 786 nie 444 € Rezervovať
RELAVI s. r. o. SR 52 031 012 nie 444 € Rezervovať
Hoesa s. r. o. SR 52 359 093 nie 444 € Rezervovať
ILE s. r. o. SR 52 358 755 nie 444 € Rezervovať
Kamupene s. r. o. SR 52 358 674 nie 444 € Rezervovať
Unternehmen s. r. o. SR 52 358 895 nie 444 € Rezervovať

Cena za predaj spoločnosti zahŕňa:

Kontaktujte nás