READY-MADE spoločnosti

Ponúkame spoločnosti registrované na DPH. Kontaktujte nás pre aktuálnu ponuku.

Klienti, ktorí potrebujú začať podnikať okamžite a nechcú prechádzať procesom zakladania novej spoločnosti majú možnosť zakúpiť už existujúcu spoločnosť, tzv. READY-MADE.

Pri kúpe existujúcej spoločnosti môžete podnikať v podstate ihneď po podpise potrebných dokumentov na prevod 100% obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Po tomto úkone sa stávate novým majiteľom a konateľom spoločnosti, čiže ju vlastníte a môžete za ňu okamžite konať.

Zárukou kvality je aj množstvo spokojných klientov.

Pri READY-MADE spoločnostiach garantujeme, že:

Všetky spoločnosti sú pripravené na prevod a môžu byť Vaše už behom niekoľkých hodín!

Ponuka ready-made spoločností

Názov spoločnosti Krajina IČO DPH Cena Rezervácia
OLIKER s. r. o. SR 52 898 784 nie 444,- € – Predaná –
ZARIS s. r. o. SR 52 978 168 nie 444,- € Rezervovať
SPORIS s. r. o. SR 52 977 731 nie 444,- € Rezervovať
SOFFISS s. r. o. SR 52 978 478 nie 444,- € Rezervovať
LILAVIS s. r. o. SR 52 981 819 nie 444,- € Rezervovať
ASION s. r. o. SR 52 978 851 nie 444,- € Rezervovať
BROWA s. r. o. SR 52 818 284 nie 444,- € Rezervovať
LAVON s. r. o. SR 52 899 292 nie 444,- € – Predaná –
SELESI s. r. o. SR 52 899 055 nie 444,- € Rezervovať

Cena za predaj spoločnosti zahŕňa:

Kontaktujte nás