READY-MADE spoločnosti

Ponúkame spoločnosti registrované na DPH. Kontaktujte nás pre aktuálnu ponuku.

Klienti, ktorí potrebujú začať podnikať okamžite a nechcú prechádzať procesom zakladania novej spoločnosti majú možnosť zakúpiť už existujúcu spoločnosť, tzv. READY-MADE.

Pri kúpe existujúcej spoločnosti môžete podnikať v podstate ihneď po podpise potrebných dokumentov na prevod 100% obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Po tomto úkone sa stávate novým majiteľom a konateľom spoločnosti, čiže ju vlastníte a môžete za ňu okamžite konať.

Zárukou kvality je aj množstvo spokojných klientov.

Pri READY-MADE spoločnostiach garantujeme, že:

Všetky spoločnosti sú pripravené na prevod a môžu byť Vaše už behom niekoľkých hodín!

Ponuka ready-made spoločností

Názov spoločnosti Krajina IČO DPH Cena Rezervácia
Cotalex s. r. o. Slvoenská republika 55 348 599 nie 444 € Rezervovať
Group TN s. r. o. Slovenská republika 55 348 742 nie 444 € Rezervovať
Trioled s. r. o. Slovenská republika 55 348 611 nie 444 € Rezervovať
BTC Invest s. r. o. Slovenská republika 55 359 019 nie 444 € Rezervovať
APG Rent s. r. o. Slovenská republika 55 270 468 nie 444 € Rezervovať

Cena za predaj spoločnosti zahŕňa:

Kontaktujte nás